جستجو حرفه ای

Criminal Minds

(2005–) 720p WEB-DL
21 تیر 1403 : زمان آخرین بروزرسانی
8.1
IMDb
218,215 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
9.3
User
4 vote
به این سریال امتیاز دهید
سریال درباره متخصصین حرفه ای ای هست که توسط FBI گرد هم میان تا یه قاتل زنجیره ای رو گیر بیاندازند..یه تفاوت اصلی این سریال با سریالهای پلیسی اینه که اون اتفاقی که شما فکر می کنید می افته اتفاق نمی یفته ... بیشتر از اینکه به تجهیزات وابسته باشه به قدرت های فردی و روانی افراد وابسته هست..بر روی شخصیت ها و رابطه اونها تاکید زیادی شده و تقریبا همه شخصیت ها جذاب هستند . و در پایان کلیت سریال برای کسانی که از رشته روانشناسی جنایی اطلایی ندارند یا می خواهند اطلاع پیدا کنند بسیار جذاب است چون رویه ای کاملا متفاوت برای کشف جرم را به ما نشان میدهد.
مشاهده کامل
وضعیت پخش : در حال پخش
Name
Episode 01 350 MB
Episode 02 350 MB
Episode 03 350 MB
Episode 04 350 MB
Episode 05 350 MB
Episode 06 350 MB
Episode 07 350 MB
Episode 08 350 MB
Episode 09 350 MB
Episode 10 350 MB
Episode 11 350 MB
Episode 12 350 MB
Episode 13 350 MB
Episode 14 350 MB
Episode 15 350 MB
Episode 16 350 MB
Episode 17 350 MB
Episode 18 350 MB
Episode 19 350 MB
Episode 20 350 MB
Episode 21 350 MB
Episode 22 350 MB
Episode 23 350 MB
Name
Episode 01 122 MB
Episode 02 122 MB
Episode 03 122 MB
Episode 04 122 MB
Episode 05 122 MB
Episode 06 122 MB
Episode 07 122 MB
Episode 08 122 MB
Episode 09 122 MB
Episode 10 122 MB
Episode 11 122 MB
Episode 12 122 MB
Episode 13 122 MB
Episode 14 122 MB
Episode 15 122 MB
Episode 16 122 MB
Episode 17 122 MB
Episode 18 122 MB
Episode 19 122 MB
Episode 20 122 MB
Episode 21 122 MB
Episode 22 122 MB
Episode 23 122 MB
Name
Episode 01 350 MB
Episode 02 350 MB
Episode 03 350 MB
Episode 04 350 MB
Episode 05 350 MB
Episode 06 350 MB
Episode 07 350 MB
Episode 08 350 MB
Episode 09 350 MB
Episode 10 350 MB
Episode 11 350 MB
Episode 12 350 MB
Episode 13 350 MB
Episode 14 350 MB
Episode 15 350 MB
Episode 16 350 MB
Episode 17 350 MB
Episode 18 350 MB
Episode 19 350 MB
Episode 20 350 MB
Episode 21 350 MB
Episode 22 350 MB
Episode 23 350 MB
Episode 24 350 MB
Episode 25 350 MB
Episode 26 350 MB
Name
Episode 01 122 MB
Episode 02 122 MB
Episode 03 122 MB
Episode 04 122 MB
Episode 05 122 MB
Episode 06 122 MB
Episode 07 122 MB
Episode 08 122 MB
Episode 09 122 MB
Episode 10 122 MB
Episode 11 122 MB
Episode 12 122 MB
Episode 13 122 MB
Episode 14 122 MB
Episode 15 122 MB
Episode 16 122 MB
Episode 17 122 MB
Episode 18 122 MB
Episode 19 122 MB
Episode 20 122 MB
Episode 21 122 MB
Episode 22 122 MB
Episode 23 122 MB
Episode 24 122 MB
Episode 25 122 MB
Episode 26 122 MB
Name
Episode 01 350 MB
Episode 02 350 MB
Episode 03 350 MB
Episode 04 350 MB
Episode 05 350 MB
Episode 06 350 MB
Episode 07 350 MB
Episode 08 350 MB
Episode 09 350 MB
Episode 10 350 MB
Episode 11 350 MB
Episode 12 350 MB
Episode 13 350 MB
Episode 14 350 MB
Episode 15 350 MB
Episode 16 350 MB
Episode 17 350 MB
Episode 18 350 MB
Episode 19 350 MB
Episode 20 350 MB
Episode 21 350 MB
Episode 22 350 MB
Episode 23 350 MB
Name
Episode 01 130 MB
Episode 02 130 MB
Episode 03 130 MB
Episode 04 130 MB
Episode 05 130 MB
Episode 06 130 MB
Episode 07 130 MB
Episode 08 130 MB
Episode 09 130 MB
Episode 10 130 MB
Episode 11 130 MB
Episode 12 130 MB
Episode 13 130 MB
Episode 14 130 MB
Episode 15 130 MB
Episode 16 130 MB
Episode 17 130 MB
Episode 18 130 MB
Episode 19 130 MB
Episode 20 130 MB
Episode 21 130 MB
Episode 22 130 MB
Episode 23 130 MB
Name
Episode 01 350 MB
Episode 02 350 MB
Episode 03 350 MB
Episode 04 350 MB
Episode 05 350 MB
Episode 06 350 MB
Episode 07 350 MB
Episode 08 350 MB
Episode 09 350 MB
Episode 10 350 MB
Episode 11 350 MB
Episode 12 350 MB
Episode 13 350 MB
Episode 14 350 MB
Episode 15 350 MB
Episode 16 350 MB
Episode 17 350 MB
Episode 18 350 MB
Episode 19 350 MB
Episode 20 350 MB
Episode 21 350 MB
Episode 22 350 MB
Episode 23 350 MB
Episode 24 350 MB
Name
Episode 01 131 MB
Episode 02 131 MB
Episode 03 131 MB
Episode 04 131 MB
Episode 05 131 MB
Episode 06 131 MB
Episode 07 131 MB
Episode 08 131 MB
Episode 09 131 MB
Episode 10 131 MB
Episode 11 131 MB
Episode 12 131 MB
Episode 13 131 MB
Episode 14 131 MB
Episode 15 131 MB
Episode 16 131 MB
Episode 17 131 MB
Episode 18 131 MB
Episode 19 131 MB
Episode 20 131 MB
Episode 21 131 MB
Episode 22 131 MB
Episode 23 131 MB
Episode 24 131 MB