این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Chris Noth

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Chris Nothمشاهده آثار این هنرمند : Chris Noth
Chris Noth
Nominated for 2 Golden Globes. Another 9 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Chronically Metropolitan 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم After the Ball 2015

دانلود فیلم Elsa & Fred 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Frankie Go Boom 2012

دانلود فیلم From Up on Poppy Hill 2011
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

6 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My One and Only 2009

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frame of Mind 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Perfect Man 2005

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Julius Caesar 2002
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cast Away 2000

Nominated for 2 Oscars. Another 15 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Na Ked in New York 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Baby Boom 1987
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Golden Globes. Another 3 nominations. See more awards »