جستجو حرفه ای

« شبکه : MBS »

Attack on Titan

(2013–2023) 1080p Blu-Ray x265
14 آبان 1402 : زمان آخرین بروزرسانی
9.1
IMDb
508,709 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
9.5
User
100 vote

چندصد سال قبل، نسل انسان می رفت که توسط غول ها نابود بشه. غول هایی به ارتفاع ساختمان های چند طبقه، که ظاهرا قابلیت تفکر ندارن و از انسان ها تغذیه می کنند، و بدتر از همه اینکه اینکار رو ظاهرا فقط بخاطر لذتش می کنن نه برای رفع گرسنگی...

Code Geass

(2006–2008) 720p Blu-Ray
10 آبان 1394 : زمان آخرین بروزرسانی
8.7
IMDb
80,003 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
9
User
1 vote

یک سال از شکست شورشیان «سیاه» و مرگ طبیعی «زیرو» میگذره در منطقه ی 11، بریتانیا پایه ی آموزش اصلاحیه را گذاشته. جایی که اعضای گروه 11 تبدیل به نمادی از نیروی بی رحم شده اند که افکار شورشیان را سرکوب میکنند و جلوی هر شورشی در آینده را میگیرند. «للوچ» دانشجویی که کسی بهش بدگمان نیست، بدون توجه به گذشته ی سرکشش به عنوان زیرو، به صورت اتفاقی به توطئه ای در مورد زندگی خود و زندگی زن مرموزی که وی را «سی . سی » میشناسند، برخورد میکند. زنی که برایش شخصیت واقعی زیرو و هدف فراموش شده اش را آشکار میسازد. للوچ با حمله به مهاجمین و اعلام مجدد خویش به عنوان زیرو، عازم پایان دادن به چیزی میشود که خودش شروع کننده اش بود...

Code Geass

(2006–2008) 720p Blu-Ray
10 آبان 1394 : زمان آخرین بروزرسانی
8.7
IMDb
80,003 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
9.7
User
3 vote

در دهم آگوست سال 2010 کشور ژاپن به دستور امپراتور بریتانیا مورد حمله نظامی قرار می گیرد قوای انگلیس با استفاده از رباط های جدیدی به نام Knightmare Frames که اخیرا تولید کرده اند موفق به اشغال کشور ژاپن می شود آزادی و حقوق مردم از آنها سلب می شود و به کشور اشغالی ژاپن نام منطقه 11 داده می شود . Lelouch پرنس انگلیسی است که بعد از کشته شدن مادرش بنا به دستور پدرش( امپراتور )که او را از خودش نمی داند به ژاپن فرستاده می شود تا شورشیان ژاپنی را سرکوب کند، Lelouch با خود عهد بسته که پدرش را به قتل رسانده و بریتانیا را نابود کند و انتقام مادرش را از قاتلان بگیرد او همچنین قصد دارد دنیایی جدید با قوانین جدیدی به وجود آورد که در این دنیا خواهرش Nunnally با خوبی و خوشحالی زندگی کند. Lelouch قدرتی دارد که به آن Geass اطلاق می شود نیروی مرموزی که به Lelouchاجازه می دهد تا هرکسی را که بخواهد تحت انقیاد خودش در آورد و هر دستوری که بدهد آن شخص بدون چون و چرا اجرا کند.