این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Garry Marshall

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Garry Marshallمشاهده آثار این هنرمند : Garry Marshall
Garry Marshall
Nominated for 5 Primetime Emmys. Another 13 wins & 9 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Score: A Film Music Documentary 2016
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mother's Day 2016

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم New Year's Eve 2011

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Valentine's Day 2010

7 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Race to Witch Mountain 2009

دانلود فیلم Keeping Up with the Steins 2006

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chicken Little 2005

4 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Orange County 2002
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Majestic 2001

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Never Been Kissed 1999
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Runaway Bride 1999
درخواستی کاربران

6 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Twilight of the Golds 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »