این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Bernadette Peters

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Bernadette Petersمشاهده آثار این هنرمند : Bernadette Peters
Bernadette Peters
Won 1 Golden Globe. Another 4 wins & 13 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Legends of Oz: Dorothy's Return 2013

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It Runs in the Family 2003

دانلود فیلم The Land Before Time X: The Great Longneck Migration 2003

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prince Charming 2001
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Anastasia 1997

Nominated for 2 Oscars. Another 10 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas 1997
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alice 1990

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pink Cadillac 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Annie 1982

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Heartbeeps 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Silent Movie 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Golden Globes. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Longest Yard 1974
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »