این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی تاریخی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : تاریخی

دانلود فیلم Mary Queen of Scots 2018

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Favourite 2018

Nominated for 5 Golden Globes. Another 74 wins & 202 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sarajevo 2014
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Four Musketeers: Milady's Revenge 1974
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Racing Through the Forest 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Isle 2019

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Front Runner 2018

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Great Battle 2018

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم First Man 2018

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Captain 2017

12 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ashes in the Snow 2018

دانلود فیلم The Camp on Blood Island 1958
ریلیز اختصاصی سایت