جستجو حرفه ای

The Simpsons

(1989– ) HDTV
13 آذر 1402 : زمان آخرین بروزرسانی
8.6
IMDb
374,677 vote
87
Metacritic
85
Rotten Tomatoes
9.3
User
8 vote
به این سریال امتیاز دهید
سیمپسون ها به صورت قسمت های مجزّا و معمولاً بدون دنباله ارائه می شود. اما به طور کلی، موضوع آن درباره خانواده ای آمریکائی از طبقه کارگر است که سعی می شود نماینده طیف وسیعی از جامعه آمریکا باشد.
مشاهده کامل
وضعیت پخش : در حال پخش
Name
Episode 01 59 MB
Episode 02 59 MB
Episode 03 59 MB
Episode 04 59 MB
Episode 05 59 MB
Episode 06 59 MB
Episode 07 59 MB
Episode 08 59 MB
Episode 09 59 MB
Episode 10 59 MB
Episode 11 59 MB
Episode 12 59 MB
Episode 13 59 MB
Episode 14 59 MB
Episode 15 59 MB
Episode 16 59 MB
Episode 17 59 MB
Episode 18 59 MB
Episode 19 59 MB
Episode 20 59 MB
Episode 21 59 MB
Episode 22 59 MB
Episode 23 59 MB
Episode 24 59 MB
Name
Episode 01 60 MB
Episode 02 60 MB
Episode 03 60 MB
Episode 04 60 MB
Episode 05 60 MB
Episode 06 60 MB
Episode 07 60 MB
Episode 08 60 MB
Episode 09 60 MB
Episode 10 60 MB
Episode 11 60 MB
Episode 12 60 MB
Episode 13 60 MB
Episode 14 60 MB
Episode 15 60 MB
Episode 16 60 MB
Episode 17 60 MB
Episode 18 60 MB
Episode 19 60 MB
Episode 20 60 MB
Episode 21 60 MB
Episode 22 60 MB
Episode 23 60 MB
Episode 24 60 MB
Episode 25 60 MB
Name
Episode 01 61 MB
Episode 02 61 MB
Episode 03 61 MB
Episode 04 61 MB
Episode 05 61 MB
Episode 06 61 MB
Episode 07 61 MB
Episode 08 61 MB
Episode 09 61 MB
Episode 10 61 MB
Episode 11 61 MB
Episode 12 61 MB
Episode 13 61 MB
Episode 14 61 MB
Episode 15 61 MB
Episode 16 61 MB
Episode 17 61 MB
Episode 18 61 MB
Episode 19 61 MB
Episode 20 61 MB
Episode 21 61 MB
Episode 22 61 MB
Episode 23 61 MB
Episode 24 61 MB
Episode 25 61 MB
Name
Episode 01 60 MB
Episode 02 60 MB
Episode 03 60 MB
Episode 04 60 MB
Episode 05 60 MB
Episode 06 60 MB
Episode 07 60 MB
Episode 08 60 MB
Episode 09 60 MB
Episode 10 60 MB
Episode 11 60 MB
Episode 12 60 MB
Episode 13 60 MB
Episode 14 60 MB
Episode 15 60 MB
Episode 16 60 MB
Episode 17 60 MB
Episode 18 60 MB
Episode 19 60 MB
Episode 20 60 MB
Episode 21 60 MB
Episode 22 60 MB
Episode 23 60 MB
Episode 24 60 MB
Episode 25 60 MB
Name
Episode 01 60 MB
Episode 02 60 MB
Episode 03 60 MB
Episode 04 60 MB
Episode 05 60 MB
Episode 06 60 MB
Episode 07 60 MB
Episode 08 60 MB
Episode 09 60 MB
Episode 10 60 MB
Episode 11 60 MB
Episode 12 60 MB
Episode 13 60 MB
Episode 14 60 MB
Episode 15 60 MB
Episode 16 60 MB
Episode 17 60 MB
Episode 18 60 MB
Episode 19 60 MB
Episode 20 60 MB
Episode 21 60 MB
Episode 22 60 MB
Episode 23 60 MB
Episode 24 60 MB
Episode 25 60 MB
Name