این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rachel McAdams

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rachel McAdamsمشاهده آثار این هنرمند : Rachel McAdams
Rachel McAdams
Nominated for 1 Oscar. Another 21 wins & 47 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Game Night 2018

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Doctor Strange 2016
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 20 wins & 64 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Southpaw 2015
درخواستی کاربران

10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spotlight 2015

Won 2 Oscars. Another 119 wins & 138 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Every Thing Will Be Fine 2015

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Aloha 2015

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Little Prince 2015

6 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Most Wanted Man 2014

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم About Time 2013

3 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Vow 2012

3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم To the Wonder 2012

5 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Passion 2012

3 nominations. See more awards »