این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Mark McKinney

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Mark McKinneyمشاهده آثار این هنرمند : Mark McKinney
Mark McKinney
Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 17 wins & 22 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Ladies Man 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Superstar 1999
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Out-of-Towners 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Last Days of Disco 1998

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Night at the Roxbury 1998

دانلود فیلم The Wrong Guy 1997
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Superstore
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود سریال Man Seeking Woman
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Spun Out

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Best Laid Plans

5 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود سریال 3rd Rock from the Sun

Won 2 Golden Globes. Another 34 wins & 73 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Daily Show
درخواستی کاربران

Won 24 Primetime Emmys. Another 41 wins & 148 nominations. See more awards »