این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Glenda Jackson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Glenda Jacksonمشاهده آثار این هنرمند : Glenda Jackson
Glenda Jackson
Won 2 Oscars. Another 17 wins & 17 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Giro City 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hopscotch 1980
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nasty Habits 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Boy Friend 1971
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sunday Bloody Sunday 1971
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 12 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Music Lovers 1970
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Women in Love 1969
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Marat/Sade 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم This Sporting Life 1963

Nominated for 2 Oscars. Another 3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Late Show with Stephen Colbert
درخواستی کاربران

Nominated for 7 Primetime Emmys. Another 2 wins & 17 nominations. See more awards »