این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Patricia Richardson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Patricia Richardsonمشاهده آثار این هنرمند : Patricia Richardson
Patricia Richardson
Nominated for 2 Golden Globes. Another 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Chance at Romance 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Smart Cookies 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم In Country 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم C.H.U.D. 1984
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Christmas Evil 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Last Man Standing
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود سریال The West Wing

Won 2 Golden Globes. Another 118 wins & 253 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Daily Show
درخواستی کاربران

Won 24 Primetime Emmys. Another 41 wins & 148 nominations. See more awards »
دانلود سریال Quantum Leap

Won 2 Golden Globes. Another 16 wins & 43 nominations. See more awards »