این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jason Lee

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jason Leeمشاهده آثار این هنرمند : Jason Lee
Jason Lee
Nominated for 2 Golden Globes. Another 2 wins & 20 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Away and Back 2015
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Growing Up Smith 2015
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 2015

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tell 2014

دانلود فیلم Columbus Circle 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cop Out 2010

دانلود فیلم Clerks II 2006

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Monster House 2006
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jersey Girl 2004
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Incredibles 2004
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Oscars. Another 65 wins & 55 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dreamcatcher 2003
درخواستی کاربران

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big Trouble 2002
ریلیز اختصاصی سایت