این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sean Hayes

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sean Hayesمشاهده آثار این هنرمند : Sean Hayes
Sean Hayes
Nominated for 6 Golden Globes. Another 14 wins & 29 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Tangled: Before Ever After 2017

دانلود فیلم Tangled: Before Ever After 2017

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Monsters University 2013

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 9 wins & 56 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hit and Run 2012

دانلود فیلم The Three Stooges 2012

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Marine Story 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Igor 2008

دانلود فیلم Soul Men 2008
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bucket List 2007

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Win a Date with Tad Hamilton! 2004
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pieces of April 2003
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 15 wins & 21 nominations. See more awards »