این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Bill Cosby

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Bill Cosbyمشاهده آثار این هنرمند : Bill Cosby
Bill Cosby
Won 2 Golden Globes. Another 70 wins & 28 nominations. See more awards »

دانلود فیلم 4 Little Girls 1997
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 9 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack 1996
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Meteor Man 1993

دانلود فیلم Malcolm X 1992

Nominated for 2 Oscars. Another 18 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ghost Dad 1990
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Devil and Max Devlin 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم California Suite 1978
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hickey & Boggs 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bob & Carol & Ted & Alice 1969
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 4 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
درخواستی کاربران

Won 2 Primetime Emmys. Another 7 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی Ellen: The Ellen DeGeneres Show
درخواستی کاربران

79 wins & 97 nominations. See more awards »
دانلود سریال Becker

Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 9 nominations. See more awards »