این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Chris O'Donnell

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Chris O'Donnellمشاهده آثار این هنرمند : Chris O'Donnell
Chris O'Donnell
Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم A Little Help 2010

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Max Payne 2008

دانلود فیلم Kit Kittredge: An American Girl 2008

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kinsey 2004

Nominated for 1 Oscar. Another 17 wins & 50 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Vertical Limit 2000

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cookie's Fortune 1999
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Bachelor 1999
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Batman & Robin 1997

10 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Chamber 1996
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In Love and War 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Batman Forever 1995
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. Another 10 wins & 22 nominations. See more awards »