این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sally Field

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sally Fieldمشاهده آثار این هنرمند : Sally Field
Sally Field
Won 2 Oscars. Another 41 wins & 78 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Hello, My Name Is Doris 2015

2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 2 2014

4 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 2012

2 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lincoln 2012

Won 2 Oscars. Another 108 wins & 245 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Desert of Forbidden Art 2010

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Little Mermaid: Ariel's Beginning 2008
درخواستی کاربران

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Two Weeks 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Beautiful 2000
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Where the Heart Is 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Eye for an Eye 1996

دانلود فیلم Homeward Bound II: Lost in San Francisco 1996
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Forrest Gump 1994
ریلیز اختصاصی سایت

Won 6 Oscars. Another 40 wins & 67 nominations. See more awards »