جستجو حرفه ای

Chicago P.D.

(2014–) 1080p WEB-DL
03 خرداد 1403 : زمان آخرین بروزرسانی
8.1
IMDb
34,252 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
7.5
User
8 vote
به این سریال امتیاز دهید
داستان سریال درمورد اداره پلیس منطقه 21 شیکاگو می باشد که از 2 گروه متفاوت و ماجراها و رویداد هایی که این گروه ها با آن مواجه میشوند تشکیل شده...
مشاهده کامل
وضعیت پخش : در حال پخش
Name
Episode 01 576 MB
Episode 02 576 MB
Episode 03 576 MB
Episode 04 576 MB
Episode 05 576 MB
Episode 06 576 MB
Episode 07 576 MB
Episode 08 576 MB
Episode 09 576 MB
Episode 10 576 MB
Episode 11 576 MB
Episode 12 576 MB
Episode 13 576 MB
Episode 14 576 MB
Episode 15 576 MB
Episode 16 576 MB
Episode 17 576 MB
Episode 18 576 MB
Episode 19 576 MB
Episode 20 576 MB
Episode 21 576 MB
Episode 22 576 MB
Episode 23 576 MB
Name
Episode 01 151 MB
Episode 02 151 MB
Episode 03 151 MB
Episode 04 151 MB
Episode 05 151 MB
Episode 06 151 MB
Episode 07 151 MB
Episode 08 151 MB
Episode 09 151 MB
Episode 10 151 MB
Episode 11 151 MB
Episode 12 151 MB
Episode 13 151 MB
Episode 14 151 MB
Episode 15 151 MB
Episode 16 151 MB
Episode 17 151 MB
Episode 18 151 MB
Episode 19 151 MB
Episode 20 151 MB
Episode 21 151 MB
Episode 22 151 MB
Episode 23 151 MB
Name
Episode 01 276 MB
Episode 02 276 MB
Episode 03 276 MB
Episode 04 276 MB
Episode 05 276 MB
Episode 06 276 MB
Episode 07 276 MB
Episode 08 276 MB
Episode 09 276 MB
Episode 10 276 MB
Episode 11 276 MB
Episode 12 276 MB
Episode 13 276 MB
Episode 14 276 MB
Episode 15 276 MB
Episode 16 276 MB
Episode 17 276 MB
Episode 18 276 MB
Episode 19 276 MB
Episode 20 276 MB
Episode 21 276 MB
Episode 22 276 MB
Episode 23 276 MB
Name
Episode 01 576 MB
Episode 02 576 MB
Episode 03 576 MB
Episode 04 576 MB
Episode 05 576 MB
Episode 06 576 MB
Episode 07 576 MB
Episode 08 576 MB
Episode 09 576 MB
Episode 10 576 MB
Episode 11 576 MB
Episode 12 576 MB
Episode 13 576 MB
Episode 14 576 MB
Episode 15 576 MB
Episode 16 576 MB
Episode 17 576 MB
Episode 18 576 MB
Episode 19 576 MB
Episode 20 576 MB
Episode 21 576 MB
Episode 22 576 MB
Episode 23 576 MB
Name
Episode 01 276 MB
Episode 02 276 MB
Episode 03 276 MB
Episode 04 276 MB
Episode 05 276 MB
Episode 06 276 MB
Episode 07 276 MB
Episode 08 276 MB
Episode 09 276 MB
Episode 10 276 MB
Episode 11 276 MB
Episode 12 276 MB
Episode 13 276 MB
Episode 14 276 MB
Episode 15 276 MB
Episode 16 276 MB
Episode 17 276 MB
Episode 18 276 MB
Episode 19 276 MB
Episode 20 276 MB
Episode 21 276 MB
Episode 22 276 MB
Episode 23 276 MB
Name
Episode 01 576 MB
Episode 02 576 MB
Episode 03 576 MB
Episode 04 576 MB
Episode 05 576 MB
Episode 06 576 MB
Episode 07 576 MB
Episode 08 576 MB
Episode 09 576 MB
Episode 10 576 MB
Episode 11 576 MB
Episode 12 576 MB
Episode 13 576 MB
Episode 14 576 MB
Episode 15 576 MB
Episode 16 576 MB
Episode 17 576 MB
Episode 18 576 MB
Episode 19 576 MB
Episode 20 576 MB
Episode 21 576 MB
Episode 22 576 MB
Episode 23 576 MB
Name
Episode 01 276 MB
Episode 02 276 MB
Episode 03 276 MB
Episode 04 276 MB
Episode 05 276 MB
Episode 06 276 MB
Episode 07 276 MB
Episode 08 276 MB
Episode 09 276 MB
Episode 10 276 MB
Episode 11 276 MB
Episode 12 276 MB
Episode 13 276 MB
Episode 14 276 MB
Episode 15 276 MB
Episode 16 276 MB
Episode 17 276 MB
Episode 18 276 MB
Episode 19 276 MB
Episode 20 276 MB
Episode 21 276 MB
Episode 22 276 MB
Episode 23 276 MB