جستجو حرفه ای

Chicago Fire

(2012–) 1080p Blu-Ray
04 خرداد 1402 : زمان آخرین بروزرسانی
8
IMDb
50,951 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
9.6
User
13 vote
به این سریال امتیاز دهید
Chicago Fire روایت داستانی از کارکنـانِ آتش نشـانی شماره ی 51 هست که خودشون رو برای نجات دادن جان مردم به خطر میندازن اما فقط قهرمان بازیشون نشون داده نمیشه و مثل بقیه ی درام ها، زندگی شخصی هرکدام از شخصیت ها ، روابطشون با هم ، دشمنی های شخصیت ها هم پوشش داده میشه ...
مشاهده کامل
وضعیت پخش : در حال پخش
Name
Episode 01 699 MB
Episode 02 699 MB
Episode 03 699 MB
Episode 04 699 MB
Episode 05 699 MB
Episode 06 699 MB
Episode 07 699 MB
Episode 08 699 MB
Episode 09 699 MB
Episode 10 699 MB
Episode 11 699 MB
Episode 12 699 MB
Episode 13 699 MB
Episode 14 699 MB
Episode 15 699 MB
Episode 16 699 MB
Episode 17 699 MB
Episode 18 699 MB
Episode 19 699 MB
Episode 20 699 MB
Episode 21 699 MB
Episode 22 699 MB
Episode 23 699 MB
Episode 24 699 MB
Name
Episode 01 151 MB
Episode 02 151 MB
Episode 03 151 MB
Episode 04 151 MB
Episode 05 151 MB
Episode 06 151 MB
Episode 07 151 MB
Episode 08 151 MB
Episode 09 151 MB
Episode 10 151 MB
Episode 11 151 MB
Episode 12 151 MB
Episode 13 151 MB
Episode 14 151 MB
Episode 15 151 MB
Episode 16 151 MB
Episode 17 151 MB
Episode 18 151 MB
Episode 19 151 MB
Episode 20 151 MB
Episode 21 151 MB
Episode 22 151 MB
Episode 23 151 MB
Episode 24 151 MB
Name
Episode 01 300 MB
Episode 02 300 MB
Episode 03 300 MB
Episode 04 300 MB
Episode 05 300 MB
Episode 06 300 MB
Episode 07 300 MB
Episode 08 300 MB
Episode 09 300 MB
Episode 10 300 MB
Episode 11 300 MB
Episode 12 300 MB
Episode 13 300 MB
Episode 14 300 MB
Episode 15 300 MB
Episode 16 300 MB
Episode 17 300 MB
Episode 18 300 MB
Episode 19 300 MB
Episode 20 300 MB
Episode 21 300 MB
Episode 22 300 MB
Episode 23 300 MB
Episode 24 300 MB
Name
Episode 01 699 MB
Episode 02 699 MB
Episode 03 699 MB
Episode 04 699 MB
Episode 05 699 MB
Episode 06 699 MB
Episode 07 699 MB
Episode 08 699 MB
Episode 09 699 MB
Episode 10 699 MB
Episode 11 699 MB
Episode 12 699 MB
Episode 13 699 MB
Episode 14 699 MB
Episode 15 699 MB
Episode 16 699 MB
Episode 17 699 MB
Episode 18 699 MB
Episode 19 699 MB
Episode 20 699 MB
Episode 21 699 MB
Episode 22 699 MB
Episode 23 699 MB
Name
Episode 01 151 MB
Episode 02 151 MB
Episode 03 151 MB
Episode 04 151 MB
Episode 05 151 MB
Episode 06 151 MB
Episode 07 151 MB
Episode 08 151 MB
Episode 09 151 MB
Episode 10 151 MB
Episode 11 151 MB
Episode 12 151 MB
Episode 13 151 MB
Episode 14 151 MB
Episode 15 151 MB
Episode 16 151 MB
Episode 17 151 MB
Episode 18 151 MB
Episode 19 151 MB
Episode 20 151 MB
Episode 21 151 MB
Episode 22 151 MB
Episode 23 151 MB
Name
Episode 01 300 MB
Episode 02 300 MB
Episode 03 300 MB
Episode 04 300 MB
Episode 05 300 MB
Episode 06 300 MB
Episode 07 300 MB
Episode 08 300 MB
Episode 09 300 MB
Episode 10 300 MB
Episode 11 300 MB
Episode 12 300 MB
Episode 13 300 MB
Episode 14 300 MB
Episode 15 300 MB
Episode 16 300 MB
Episode 17 300 MB
Episode 18 300 MB
Episode 19 300 MB
Episode 20 300 MB
Episode 21 300 MB
Episode 22 300 MB
Episode 23 300 MB
Name
Episode 01 699 MB
Episode 02 699 MB
Episode 03 699 MB
Episode 04 699 MB
Episode 05 699 MB
Episode 06 699 MB
Episode 07 699 MB
Episode 08 699 MB
Episode 09 699 MB
Episode 10 699 MB
Episode 11 699 MB
Episode 12 699 MB
Episode 13 699 MB
Episode 14 699 MB
Episode 15 699 MB
Episode 16 699 MB
Episode 17 699 MB
Episode 18 699 MB
Episode 19 699 MB
Episode 20 699 MB
Episode 21 699 MB
Episode 22 699 MB
Episode 23 699 MB
Name
Episode 01 146 MB
Episode 02 146 MB
Episode 03 146 MB
Episode 04 146 MB
Episode 05 146 MB
Episode 06 146 MB
Episode 07 146 MB
Episode 08 146 MB
Episode 09 146 MB
Episode 10 146 MB
Episode 11 146 MB
Episode 12 146 MB
Episode 13 146 MB
Episode 14 146 MB
Episode 15 146 MB
Episode 16 146 MB
Episode 17 146 MB
Episode 18 146 MB
Episode 19 146 MB
Episode 20 146 MB
Episode 21 146 MB
Episode 22 146 MB
Episode 23 146 MB
Name
Episode 01 293 MB
Episode 02 293 MB
Episode 03 293 MB
Episode 04 293 MB
Episode 05 293 MB
Episode 06 293 MB
Episode 07 293 MB
Episode 08 293 MB
Episode 09 293 MB
Episode 10 293 MB
Episode 11 293 MB
Episode 12 293 MB
Episode 13 293 MB
Episode 14 293 MB
Episode 15 293 MB
Episode 16 293 MB
Episode 17 293 MB
Episode 18 293 MB
Episode 19 293 MB
Episode 20 293 MB
Episode 21 293 MB
Episode 22 293 MB
Episode 23 293 MB