جستجو حرفه ای

American Idol

(2002–) 480p HDTV
23 فروردین 1403 : زمان آخرین بروزرسانی
4.3
IMDb
22,090 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
6
User
1 vote
به این سریال امتیاز دهید
یک برنامه‌ی تلویزیونی محصول شبکه‌ی فاکس امریکا و به تهیه کنندگی سایمون فاولر است که از سال 2002 در حال پخش می‌باشد هدف این برنامه کشف بهترین خواننده در این کشور بر پایه‌ی رای بینندگان است برندگان این برنامه توسط مردم و از طریق تلفن، اینترنت و پیام کوتاه انتخاب می‌شوند.
مشاهده کامل
وضعیت پخش : در حال پخش
Name
Episode 01 312 MB
Episode 02 312 MB
Episode 03 312 MB
Episode 04 312 MB
Episode 05 312 MB
Episode 06 312 MB
Episode 07 312 MB
Episode 08 312 MB
Episode 09 312 MB
Episode 10 312 MB
Episode 11 312 MB
Episode 12 312 MB
Episode 13 312 MB
Episode 14 312 MB
Episode 15 312 MB
Episode 16 312 MB
Episode 17 312 MB
Episode 18 312 MB
Episode 19 312 MB
Episode 20 312 MB
Episode 21 312 MB
Episode 22 312 MB
Episode 23 312 MB
Episode 24 312 MB
Episode 25 312 MB
Episode 26 312 MB
Episode 27 312 MB
Episode 28 312 MB
Episode 29 312 MB
Episode 30 312 MB
Episode 31 312 MB
Episode 32 312 MB
Episode 33 312 MB
Episode 34 312 MB
Episode 35 312 MB
Episode 36 312 MB
Episode 37 312 MB
Episode 38 312 MB
Episode 39 312 MB
Episode 40 312 MB
Name
Episode 01 409 MB
Episode 02 409 MB
Episode 03 409 MB
Episode 04 409 MB
Episode 05 409 MB
Episode 06 409 MB
Episode 07 409 MB
Episode 08 409 MB
Episode 09 409 MB
Episode 10 409 MB
Episode 11 409 MB
Episode 12 409 MB
Episode 13 409 MB
Episode 14 409 MB
Episode 15 409 MB
Episode 16 409 MB
Episode 17 409 MB
Episode 18 409 MB
Episode 19 409 MB
Episode 20 409 MB
Episode 21 409 MB
Episode 22 409 MB
Episode 23 409 MB
Episode 24 409 MB
Episode 25 409 MB
Episode 26 409 MB
Episode 27 409 MB
Episode 28 409 MB
Episode 29 409 MB
Episode 30 409 MB
Episode 31 409 MB
Episode 32 409 MB
Episode 33 409 MB
Episode 34 409 MB
Episode 35 409 MB
Episode 36 409 MB
Episode 37 409 MB
Name
Episode 01 301 MB
Episode 02 301 MB
Episode 03 301 MB
Episode 04 301 MB
Episode 05 301 MB
Episode 06 301 MB
Episode 07 301 MB
Episode 08 301 MB
Episode 09 301 MB
Episode 10 301 MB
Episode 11 301 MB
Episode 12 301 MB
Episode 13 301 MB
Episode 14 301 MB
Episode 15 301 MB
Episode 16 301 MB
Episode 17 301 MB
Episode 18 301 MB
Episode 19 301 MB
Episode 20 301 MB
Episode 21 301 MB
Episode 22 301 MB
Episode 23 301 MB
Episode 24 301 MB
Episode 25 301 MB
Episode 26 301 MB
Episode 27 301 MB
Episode 28 301 MB
Episode 29 301 MB
Episode 30 301 MB
Episode 31 301 MB
Episode 32 301 MB
Episode 33 301 MB
Episode 34 301 MB
Episode 35 301 MB
Episode 36 301 MB
Episode 37 301 MB
Episode 38 301 MB
Episode 39 301 MB
Name
Episode 01 151 MB
Episode 02 151 MB
Episode 03 151 MB
Episode 04 151 MB
Episode 05 151 MB
Episode 06 151 MB
Episode 07 151 MB
Episode 08 151 MB
Episode 09 151 MB
Episode 10 151 MB
Episode 11 151 MB
Episode 12 151 MB
Episode 13 151 MB
Episode 14 151 MB
Episode 15 151 MB
Episode 16 151 MB
Episode 17 151 MB
Episode 18 151 MB
Episode 19 151 MB
Episode 20 151 MB
Episode 21 151 MB
Episode 22 151 MB
Episode 23 151 MB
Episode 24 151 MB
Episode 25 151 MB
Episode 26 151 MB
Episode 27 151 MB
Episode 28 151 MB
Episode 29 151 MB
Episode 30 151 MB
Name
AmericanIdol-S15-American-Dream-Special-480p 206 MB
Episode 01 206 MB
Episode 02 206 MB
Episode 03 206 MB
Episode 04 206 MB
Episode 05 206 MB
Episode 06 206 MB
Episode 07 206 MB
Episode 08 206 MB
Episode 09 206 MB
Episode 10 206 MB
Episode 11 206 MB
Episode 12 206 MB
Episode 13 206 MB
Episode 14 206 MB
Episode 15 206 MB
Episode 16 206 MB
Episode 17 206 MB
Episode 18 206 MB
Episode 19 206 MB
Episode 20 206 MB
Episode 21 206 MB
Episode 22 206 MB
Episode 23 206 MB
Episode 24 206 MB