این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2014

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2014

دانلود فیلم The Scarehouse 2014

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Die Präsenz 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Posthuman Project 2014
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Fatal Encounter 2014

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Divine Move 2014

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Supernova 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dam Keeper 2014
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم P.O.V 2014

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Private Violence 2014

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Am Santa Claus 2014

دانلود فیلم Turtle Power: The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Road 2014