این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2012

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2012

دانلود فیلم Woman Thou Art Loosed: On the 7th Day 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Piggy 2012

دانلود فیلم The Dog Who Saved the Holidays 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Tulpa - Perdizioni mortali 2012

دانلود فیلم Terrible Angels 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tchoupitoulas 2012
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Troubled Child 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ralphie May: Too Big to Ignore 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Mark 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hardflip 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Habibie & Ainun 2012

3 wins & 4 nominations. See more awards »