این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2011

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2011

دانلود فیلم Black Pond 2011
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Stuck in the Middle 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم You've Been Trumped 2011
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Lost Bladesman 2011

4 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Whisperer in Darkness 2011

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Steve Jobs: One Last Thing 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Future 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stealing Paradise 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Darkest Hour 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Scenes from the Suburbs 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tomie: Unlimited 2011
ریلیز اختصاصی سایت