این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2010

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2010

دانلود فیلم Forever Young 2010

4 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم You're So Cupid! 2010
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Daylight 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Restrepo 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم When We Leave 2010

30 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lemmy 2010

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lego: The Adventures of Clutch Powers 2010

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Gone Madigan 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Chief 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cupid's Arrow 2010

دانلود فیلم Mister Rogers & Me 2010

دانلود فیلم Max Schmeling 2010