این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1945

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1945

دانلود فیلم The Body Snatcher 1945

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Strange Affair of Uncle Harry 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Road to Utopia 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Story of G.I. Joe 1945
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Flame of Barbary Coast 1945

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم A Game of Death 1945

دانلود فیلم Dakota 1945

دانلود فیلم Confidential Agent 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 'I Know Where I'm Going!' 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Along Came Jones 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم China Sky 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم In the Evening After the Opera 1945
ریلیز اختصاصی سایت