این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

سریال های پخش شده از شبکه Netflix

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده سریال های پخش شده از شبکه Netflixnetflix

دانلود سریال The Rain
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال It's Bruno
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال The Society
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Orange Is the New Black
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 6 Golden Globes. Another 47 wins & 128 nominations. See more awards »
دانلود سریال House of Cards
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Golden Globes. Another 27 wins & 201 nominations. See more awards »
دانلود سریال Dead to Me
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Mighty Little Bheem

دانلود سریال Chambers
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال I Think You Should Leave with Tim Robinson
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Samantha!
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Lunatics
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال The Forest
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران