جستجو حرفه ای

The King of Tears, Lee Bang-won

(2021–2022) 1080p WEB-DL
14 اردیبهشت 1401 : زمان آخرین بروزرسانی
4.3
IMDb
191 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
6
User
1 vote
به این سریال امتیاز دهید
نگاهی به رهبری لی بانگ وون که در پایان سلسله گوریو امپراتوری چوسان را بنا کرد ، درست زمانی که نظم باستانی گوریو نابود و نظام جدید چاسون ایجاد شد.
مشاهده کامل
وضعیت پخش : پایان فصل
Name
Episode 01 950 MB
Episode 02 950 MB
Episode 03 950 MB
Episode 04 950 MB
Episode 05 950 MB
Episode 06 950 MB
Episode 07 950 MB
Episode 08 950 MB
Episode 09 950 MB
Episode 10 950 MB
Episode 11 950 MB
Episode 12 950 MB
Episode 13 950 MB
Episode 14 950 MB
Episode 15 950 MB
Episode 16 950 MB
Episode 17 950 MB
Episode 18 950 MB
Episode 19 950 MB
Episode 20 950 MB
Episode 21 950 MB
Episode 22 950 MB
Episode 23 950 MB
Episode 24 950 MB
Episode 25 950 MB
Episode 26 950 MB
Episode 27 950 MB
Episode 28 950 MB
Episode 29 950 MB
Episode 30 950 MB
Episode 31 950 MB
Episode 32 950 MB
Name
Episode 01 234 MB
Episode 02 234 MB
Episode 03 234 MB
Episode 04 234 MB
Episode 05 234 MB
Episode 06 234 MB
Episode 07 234 MB
Episode 08 234 MB
Episode 09 234 MB
Episode 10 234 MB
Episode 11 234 MB
Episode 12 234 MB
Episode 13 234 MB
Episode 14 234 MB
Episode 15 234 MB
Episode 16 234 MB
Episode 17 234 MB
Episode 18 234 MB
Episode 19 234 MB
Episode 20 234 MB
Episode 21 234 MB
Episode 22 234 MB
Episode 23 234 MB
Episode 24 234 MB
Episode 25 234 MB
Episode 26 234 MB
Episode 27 234 MB
Episode 28 234 MB
Episode 29 234 MB
Episode 30 234 MB
Episode 31 234 MB
Episode 32 234 MB
Name
Episode 01 474 MB
Episode 02 474 MB
Episode 03 474 MB
Episode 04 474 MB
Episode 05 474 MB
Episode 06 474 MB
Episode 07 474 MB
Episode 08 474 MB
Episode 09 474 MB
Episode 10 474 MB
Episode 11 474 MB
Episode 12 474 MB
Episode 13 474 MB
Episode 14 474 MB
Episode 15 474 MB
Episode 16 474 MB
Episode 17 474 MB
Episode 18 474 MB
Episode 19 474 MB
Episode 20 474 MB
Episode 21 474 MB
Episode 22 474 MB
Episode 23 474 MB
Episode 24 474 MB
Episode 25 474 MB
Episode 26 474 MB
Episode 27 474 MB
Episode 28 474 MB
Episode 29 474 MB
Episode 30 474 MB
Episode 31 474 MB
Episode 32 474 MB
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
هیچ نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت نمایید
Awards
The King of Tears, Lee Bang-won