این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

باکس آفیس

نمایش مطالب
نمایش مطالب

باکس آفیس


 عنوانهفتگیکلهفته
Avengers: Endgame1. Avengers: Endgame $723.7M$63.3M$723.7M3
Pokémon Detective Pikachu2. Pokémon Detective Pikachu $54.4M$54.4M$54.4M1
The Hustle3. The Hustle $13.0M$13.0M$13.0M1
The Intruder4. The Intruder $21.6M$7.2M$21.6M2
Long Shot5. Long Shot $19.9M$6.3M$19.9M2
Poms6. Poms $5.4M$5.4M$5.4M1
UglyDolls7. UglyDolls $14.5M$4.1M$14.5M2
Breakthrough8. Breakthrough $37.2M$2.6M$37.2M4
Tolkien9. Tolkien $2.2M$2.2M$2.2M1
The Curse of La Llorona10. The Curse of La Llorona $51.5M$1.9M$51.5M4