جستجو حرفه ای

« 10 فیلم برتر 2020 به بعد با استناد به نمره IMDB »

10 فیلم برتر سال 2020 به بعد با استناد به نمره IMDB


Top Gun: Maverick (2022) : 8.4

The Banshees of Inisherin (2022) : 8.2

Everything Everywhere All at Once (2022) :  8.1

Guillermo del Toro’s Pinocchio (2022) : 8.1

Spider-Man: No Way Home’ (2021) : 8.3

The Father (2020) : 8.2

Dune (2021) : 8

CODA (2021) : 8

Minari (2020) : 7.4

Nomadland (2020) : 7.3