این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار W. Kamau Bell

نمایش مطالب
نمایش مطالب
W. Kamau Bellمشاهده آثار این هنرمند : W. Kamau Bell
W. Kamau Bell
Won 1 Primetime Emmy. Another 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Sorry to Bother You 2018

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم W. Kamau Bell: Private School Negro 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم W. Kamau Bell: Semi-Promenint Negro 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم SXSW Comedy with W. Kamau Bell 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود شوی تلویزیونی The Jim Jefferies Show

دانلود شوی تلویزیونی The Late Show with Stephen Colbert
درخواستی کاربران

Nominated for 7 Primetime Emmys. Another 2 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
درخواستی کاربران

Won 2 Primetime Emmys. Another 7 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی Real Time with Bill Maher

Nominated for 20 Primetime Emmys. Another 2 wins & 40 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Daily Show
درخواستی کاربران

Won 24 Primetime Emmys. Another 41 wins & 148 nominations. See more awards »