این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Eddie Peng

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Eddie Pengمشاهده آثار این هنرمند : Eddie Peng
Eddie Peng
10 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Wu Kong 2017

2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Duckweed 2017

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Our Time Will Come 2017

8 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cold War II 2016

1 win & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Call of Heroes 2016

دانلود فیلم My Beloved Bodyguard 2016

دانلود فیلم The Great Wall 2016

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Operation Mekong 2016

3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unbeatable 2013

10 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cold War 2012
ریلیز اختصاصی سایت

12 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tai Chi Zero 2012

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tai Chi Hero 2012

2 nominations. See more awards »