این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Megan Fox

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Megan Foxمشاهده آثار این هنرمند : Megan Fox
Megan Fox
7 wins & 21 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows 2016
درخواستی کاربران

10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Teenage Mutant Ninja Turtles 2014

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم This Is 40 2012
درخواستی کاربران

2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dictator 2012

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Friends with Kids 2011

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jonah Hex 2010

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Passion Play 2010

دانلود فیلم Transformers: Revenge of the Fallen 2009

Nominated for 1 Oscar. Another 15 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jennifer's Body 2009

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How to Lose Friends & Alienate People 2008
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Transformers 2007

Nominated for 3 Oscars. Another 20 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bad Boys II 2003

5 wins & 13 nominations. See more awards »