این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Fassbender

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Fassbenderمشاهده آثار این هنرمند : Michael Fassbender
Michael Fassbender
Nominated for 2 Oscars. Another 76 wins & 136 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Alien: Covenant 2017

1 win & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Snowman 2017

دانلود فیلم Song to Song 2017

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Trespass Against Us 2016

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Assassin's Creed 2016

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم X-Men: Apocalypse 2016

1 win & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Macbeth 2015

3 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Slow West 2015

6 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Steve Jobs 2015

Nominated for 2 Oscars. Another 28 wins & 109 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frank 2014

13 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم X-Men: Days of Future Past 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 15 wins & 47 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Counselor 2013

5 wins & 3 nominations. See more awards »