این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Bill O'Reilly

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Bill O'Reillyمشاهده آثار این هنرمند : Bill O'Reilly
Bill O'Reilly
Nominated for 2 Primetime Emmys. See more awards »

دانلود فیلم Fahrenheit 11/9 2018

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dolores 2017
ریلیز اختصاصی سایت

8 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killing Reagan 2016

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killing Jesus 2015
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killing Kennedy 2013

Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killing Lincoln 2013
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Last Ounce of Courage 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Transformers: Dark of the Moon 2011

Nominated for 3 Oscars. Another 10 wins & 39 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Miss Representation 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Iron Man 2 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 42 nominations. See more awards »
دانلود فیلم An American Carol 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Keeping Up with the Steins 2006

2 nominations. See more awards »