این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Evan Rachel Wood

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Evan Rachel Woodمشاهده آثار این هنرمند : Evan Rachel Wood
Evan Rachel Wood
Nominated for 3 Golden Globes. Another 14 wins & 37 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Allure 2017
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Into the Forest 2015

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Strange Magic 2015

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Barefoot 2014

دانلود فیلم A Case of You 2013

دانلود فیلم Charlie Countryman 2013

دانلود فیلم The Ides of March 2011

Nominated for 1 Oscar. Another 9 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Conspirator 2010

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Whatever Works 2009

دانلود فیلم The Wrestler 2008
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Oscars. Another 57 wins & 86 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Across the Universe 2007

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم King of California 2007