این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Robert Wiseمشاهده آثار این هنرمند : Robert Wise
Robert Wise
Won 4 Oscars. Another 32 wins & 25 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Star Trek: The Motion Picture 1979

Nominated for 3 Oscars. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Hindenburg 1975

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Andromeda Strain 1971

Nominated for 2 Oscars. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Star! 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 7 Oscars. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sand Pebbles 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 8 Oscars. Another 2 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sound of Music 1965
درخواستی کاربران

Won 5 Oscars. Another 12 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Haunting 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Two for the Seesaw 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم West Side Story 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Won 10 Oscars. Another 18 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Odds Against Tomorrow 1959

دانلود فیلم Run Silent Run Deep 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Until They Sail 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Somebody Up There Likes Me 1956
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Destination Gobi 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The House on Telegraph Hill 1951
ریلیز اختصاصی سایت