این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rainn Wilson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rainn Wilsonمشاهده آثار این هنرمند : Rainn Wilson
Rainn Wilson
Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 7 wins & 16 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Reign of the Supermen 2019

دانلود فیلم The Death of Superman 2018

دانلود فیلم The Meg 2018

دانلود فیلم Permanent 2017

دانلود فیلم Shimmer Lake 2017

دانلود فیلم Smurfs: The Lost Village 2017

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Army of One 2016

دانلود فیلم Uncanny 2015

دانلود فیلم The Boy 2015

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hesher 2010

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Peep World 2010

دانلود فیلم S u p er 2010