این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار George Wallace

نمایش مطالب
نمایش مطالب
George Wallaceمشاهده آثار این هنرمند : George Wallace
George Wallace
1 win. See more awards »

دانلود فیلم Nappily Ever After 2018

دانلود فیلم Just Getting Started 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Shirin in Love 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Richard Pryor: Icon 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Think Like a Man Too 2014

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Funny People 2009

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Ladykillers 2004

5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mr. Deeds 2002

5 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wash 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Little Nicky 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 3 Strikes 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Meet Wally Sparks 1997
ریلیز اختصاصی سایت