این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Renée Taylor

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Renée Taylorمشاهده آثار این هنرمند : Renée Taylor
Renée Taylor
Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »

دانلود فیلم How to Be a Latin Lover 2017

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Do-Over 2016

دانلود فیلم Life During Wartime 2009

3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ice Age: The Meltdown 2006
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Boynton Beach Club 2005
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alfie 2004
درخواستی کاربران

Won 1 Golden Globe. Another 6 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 61* 2001

Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dr. Dolittle 2 2001
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lovesick 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A New Leaf 1971

Nominated for 2 Golden Globes. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Detective 1968

دانلود فیلم The Producers 1967
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »