این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sarah Silverman

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sarah Silvermanمشاهده آثار این هنرمند : Sarah Silverman
Sarah Silverman
Won 2 Primetime Emmys. Another 4 wins & 16 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Hilarity for Charity 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ralph Breaks the Internet 2018

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sarah Silverman: A Speck of Dust 2017
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Primetime Emmys. See more awards »
دانلود فیلم The Book of Henry 2017

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Laugh 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Popstar: Never Stop Never Stopping 2016

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Punching Henry 2016

دانلود فیلم Ashby 2015

دانلود فیلم I Smile Back 2015

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gravy 2015

دانلود فیلم Women Aren't Funny 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Harmontown 2014

2 nominations. See more awards »