این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jeffrey Ross

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jeffrey Rossمشاهده آثار این هنرمند : Jeffrey Ross
Jeffrey Ross

دانلود فیلم Comedy Central Roast of Bruce Willis 2018

دانلود فیلم Jeff Ross Roasts the Border: Live from Brownsville, Texas 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gilbert 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Last Laugh 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Flock of Dudes 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Comedian 2016

دانلود فیلم Jeff Ross Roasts Cops 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Wedding Ringer 2015

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم SXSW Comedy with W. Kamau Bell 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jeff Ross Roasts Criminals: Live at Brazos County Jail 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jeff Ross Roasts America 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Super High Me 2007
ریلیز اختصاصی سایت