این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dan Rather

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dan Ratherمشاهده آثار این هنرمند : Dan Rather
Dan Rather
3 wins & 12 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Get Me Roger Stone 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 13th 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 29 wins & 44 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Harry Benson: Shoot First 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Nixon by Nixon: In His Own Words 2014
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Our Nixon 2013
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big Miracle 2012

دانلود فیلم Miss Representation 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Last Gladiators 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Freakonomics 2010

دانلود فیلم Charlie Wilson's War 2007

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Why We Fight 2005
درخواستی کاربران

4 wins & 3 nominations. See more awards »