این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dan Patrick

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dan Patrickمشاهده آثار این هنرمند : Dan Patrick
Dan Patrick
1 win & 12 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Week Of 2018

دانلود فیلم The Do-Over 2016

دانلود فیلم The Ridiculous 6 2015

دانلود فیلم Pixels 2015

4 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Entourage 2015

دانلود فیلم Blended 2014

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Grown Ups 2 2013

5 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم That's My Boy 2012

5 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack and Jill 2011

14 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Just Go with It 2011

5 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Grown Ups 2010

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Now Pronounce You Chuck & Larry 2007
درخواستی کاربران

14 nominations. See more awards »