این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Moore

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Mooreمشاهده آثار این هنرمند : Michael Moore
Michael Moore
Won 1 Oscar. Another 46 wins & 29 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Fahrenheit 11/9 2018

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم All Governments Lie: Truth, Deception, and the Spirit of I.F. Stone 2016
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Michael Moore in TrumpLand 2016

دانلود فیلم Author: The JT LeRoy Story 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Where to Invade Next 2015

3 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bill Maher: Live from D.C. 2014
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sicko 2007
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fahrenheit 9/11 2004
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

29 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bowling for Columbine 2002
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 40 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lucky Numbers 2000
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Edtv 1999

1 win & 1 nomination. See more awards »