این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael McKean

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael McKeanمشاهده آثار این هنرمند : Michael McKean
Michael McKean
Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 19 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Meddler 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 2013

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Words 2012

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Batman: The Dark Knight Returns, Part 1 2012

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pure Country 2: The Gift 2010

دانلود فیلم Whatever Works 2009

دانلود فیلم It Might Get Loud 2008

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Grand 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Joshua 2007
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Producers 2005

Nominated for 4 Golden Globes. Another 1 win & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم And Starring Pancho Villa as Himself 2003
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 9 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Mighty Wind 2003

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 27 nominations. See more awards »