این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار John McCain

نمایش مطالب
نمایش مطالب
John McCainمشاهده آثار این هنرمند : John McCain
John McCain
1 win. See more awards »

دانلود فیلم Active Measures 2018

دانلود فیلم I am Jane Doe 2017

دانلود فیلم Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mitt 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dirty Wars 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killing Them Softly 2012

3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ethos 2011

دانلود فیلم Casino Jack and the United States of Money 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم W. 2008
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Religulous 2008

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Taxi to the Dark Side 2007
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 10 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Mars Underground 2007
ریلیز اختصاصی سایت