این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ron Leibman

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ron Leibmanمشاهده آثار این هنرمند : Ron Leibman
Ron Leibman
Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم A Little Help 2010

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Garden State 2004

13 wins & 38 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Auto Focus 2002
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Phar Lap 1983
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Romantic Comedy 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Norma Rae 1979

Won 2 Oscars. Another 10 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Slaughterhouse-Five 1972
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Where's Poppa? 1970
درخواستی کاربران

2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Archer
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Primetime Emmys. Another 10 wins & 48 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Sopranos
ریلیز اختصاصی سایت

Won 5 Golden Globes. Another 113 wins & 301 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Practice

Won 3 Golden Globes. Another 54 wins & 113 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Daily Show
درخواستی کاربران

Won 24 Primetime Emmys. Another 41 wins & 148 nominations. See more awards »