این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Bruno Kirby

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Bruno Kirbyمشاهده آثار این هنرمند : Bruno Kirby
Bruno Kirby
1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Stuart Little 1999

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Donnie Brasco 1997
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sleepers 1996

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Basketball Diaries 1995

دانلود فیلم Hoffa 1992
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم City Slickers 1991

Won 1 Oscar. Another 7 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم When Harry Met Sally... 1989

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم We're No Angels 1989

دانلود فیلم Good Morning, Vietnam 1987

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Birdy 1984
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم This Is Spinal Tap 1984
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Modern Romance 1981
ریلیز اختصاصی سایت