این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Maz Jobrani

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Maz Jobraniمشاهده آثار این هنرمند : Maz Jobrani
Maz Jobrani
2 wins. See more awards »

دانلود فیلم Maz Jobrani: Immigrant 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jimmy Vestvood: Amerikan Hero 2016
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Descendants 2015
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Maz Jobrani: I'm Not a Terrorist, But I've Played One on TV 2015
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Shirin in Love 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Paradise 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Maz Jobrani: I Come in Peace 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Maz Jobrani: Brown & Friendly 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Interpreter 2005

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 13 Going on 30 2004

11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Friday After Next 2002

دانلود فیلم Dragonfly 2002
ریلیز اختصاصی سایت