این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Buck Henry

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Buck Henryمشاهده آثار این هنرمند : Buck Henry
Buck Henry
Nominated for 2 Oscars. Another 6 wins & 10 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Humbling 2014

دانلود فیلم The Last Shot 2004
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Town & Country 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Serendipity 2001
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It All Came True 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Short Cuts 1993
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 17 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Grumpy Old Men 1993

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Player 1992

Nominated for 3 Oscars. Another 24 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Defending Your Life 1991

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Linguini Incident 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Aria 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Protocol 1984
ریلیز اختصاصی سایت