این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Maggie Gyllenhaal

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Maggie Gyllenhaalمشاهده آثار این هنرمند : Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal
Nominated for 1 Oscar. Another 20 wins & 39 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Kindergarten Teacher 2018

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frank 2014

13 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم White House Down 2013

3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Won't Back Down 2012

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hysteria 2011

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nanny McPhee Returns 2010

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Crazy Heart 2009

Won 2 Oscars. Another 36 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Away We Go 2009
درخواستی کاربران

3 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dark Knight 2008

Won 2 Oscars. Another 152 wins & 155 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sherrybaby 2006

Nominated for 1 Golden Globe. Another 10 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stranger Than Fiction 2006

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم World Trade Center 2006

4 wins & 8 nominations. See more awards »